Слушай внимателно стихотворението, за да разбереш кой-кого бие.

Има ли непознати думи?

борика - борче

бреза

брулят - Нарисувайте как момчетата брулят борчето.

Самоподготовка - с буква Б

Наблюдавай внимателно как се изписва малката ръкописна буква "б" КЛИК ТУК!

Наблюдавай внимателно как се изписва главната ръкописна буква "Б" КЛИК ТУК!

СРИЧАЙ!

 

 

б

?

боен 

_оен

бойна

_ойна

бера

_ера

боли

_оли

биле

_иле

 

За тези, които вече могат да четат.

ПроЧЕТИ няколко пъти текста и ако можеш, го препиши. после поудряй малко на барабани За награда.

Борко с барабанчиците барабар, бие буйно барабан...Бре, от боя барабанът стана барабан беззвучен с рана.

Б А Р А Б А Н

© 2011 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode